Pendaftaran

Butir-butir Akaun

Sila isi sekurang-kurangnya SATU (1) nombor akaun.

Butiran Profil Ahli

*Seperti dalam IC

Butir-butir Kenalan

Senarai Keluarga Terdekat*

Sila isikan sekurang-kurangnya satu (1) nama ahli keluarga terdekat.
Mana-mana ahli keluarga terdekat yang terdapat akses kepada eAmanah bolehlah membuat laporan bagi pihak ahli yang meninggal dunia. Hal ehwal pengeluaran masih lagi terpulang kepada mahkamah waris.
Sekiranya keluarga terdekat tidak terdapat eAmanah, mereka bolehlah membuat laporan kepada TAP secara terus dengan menggunakan media perhubungan yang lain.
Nama* Nombor IC* Telefon* E-mel* Hubungan* Tindakan
Padam

Butiran Akaun Bank

Butiran Log Masuk

Muat Naik Dokumen*

Sila lampirkan imbasan kad pengenalan (Saiz fail maksimum 5 MB)
Jenis Dokumen Dokumen
Kad Pengenalan